Xin chào! {{ user.showname }} Đăng xuất
Nhận code
Server:{{ serverName }}
Nhân vật: {{ itm.nick }} {{ roleMsg }}
{{ itm.serverName }} {{ itm.serverName }}
Mức nạp Lịch sử
  • {{ itm.title }}

    {{ itm.description }}

Không có Mức nạp, xin liên hệ CSKH trong game
Xin chọn nhân vật~
Thời gian nạp Số đơn hàng Trạng thái Thành công Thát bại Chi tiết
{{ new Date(itm.createTime).format() }} {{ itm.gdOrderid }}
No Data~
ĐI NẠP ĐI NẠP
Tháng trước Tháng sau Tháng sau

Chi tiết

Số hàng:{{ his.selected.gdOrderid }}

Tiền nạp:{{ his.selected.price }} {{ his.selected.currency }}

Thời gian nạp:{{ new Date(his.selected.createTime).format() }}

ID:{{ his.selected.roleid }}

Nều có vấn đề gì, xin sao chép rồi liên hệ ad.Vào game>trong Phủ>CSKH

Sao chép
X

Kết quả

GIFTCODE: {{ awardBox.data}}

Thời gian Code giới hạn,vui lòng sử dụng sớm nhất có thể~

Sao chép
X